fbpx
Fotografie: iso8573-1

Měřicí přístroje používané pro měření stlačeného vzduchu podle ISO 8573-1

Norma ISO 8573-1 je mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu v průmyslových aplikacích. Kontrola kvality stlačeného vzduchu je nezbytná pro zajištění bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti mnoha průmyslových procesů. Stlačený vzduch je často považován za “čtvrté užitkové hory”, a proto je klíčové zajistit jeho čistotu a kvalitu. Tento článek se zabývá přístroji a metodami používanými pro měření různých aspektů kvality stlačeného vzduchu dle tohoto standardu.

Čítače částic

Stlačený vzduch může obsahovat pevné částice, jako jsou prach, nečistoty nebo korozní produkty. Čítače částic slouží k detekci a kvantifikaci těchto částic v stlačeném vzduchu.

Základním principem čítače částic je průchod vzduchu přes senzor, který detekuje a počítá částice. Existuje několik technik, jak toho dosáhnout, např. laserová difrakce nebo kondenzační metoda.

Laserová difrakce funguje tak, že stlačený vzduch prochází svazkem laserového světla. Když částice procházejí světlem, vytváří stíny, které jsou detekovány senzorem. Velikost částice se určuje na základě difrakce světla.

U kondenzační metody se v stlačeném vzduchu vytvoří supersaturace, což vede k kondenzaci na částicích. Tyto kapky se pak detekují pomocí laserového světla.

Pro správnou funkčnost je důležitá pravidelná kalibrace čítačů částic. Různé modely mohou měřit v různých velikostních rozsazích, od submikrometrových až po velké částice. Pro průmyslové aplikace je důležité vybrat správný typ čítače pro danou aplikaci a udržovat ho v perfektním stavu.

 

Měřiče tlakového rosného bodu

Tlakový rosný bod je teplota, při které začne voda kondenzovat ve stlačeném vzduchu. Pro mnoho aplikací je důležité zajistit, že stlačený vzduch neobsahuje příliš mnoho vody, což by mohlo způsobit korozní škody, zmrznutí nebo problémy s kvalitou produktu.

Měřiče tlakového rosného bodu fungují na různých principech. Nejběžnější metoda je chlazená zrcadlová technika. Zde se chladí zrcadlo a měří se teplota, při které na něm začne kondenzovat voda. Tato teplota odpovídá tlakovému rosnému bodu stlačeného vzduchu.

Další technikou je kapacitní měření. Tato metoda využívá změny kapacity mezi dvěma elektrodami způsobené změnami vlhkosti.

Je důležité pravidelně kalibrovat měřiče a ujistit se, že jsou správně umístěny v systému, aby poskytovaly přesné výsledky.

 

Zařízení pro měření obsahu oleje ve stlačeném vzduchu

Olejové částice v stlačeném vzduchu mohou pocházet z kompresorů nebo mazacích systémů a mohou způsobit problémy v aplikacích, kde je důležitá čistota vzduchu. Zařízení pro měření obsahu oleje obvykle využívají infračervené spektroskopie. Vzduch prochází komorou, kde je vystaven infračervenému světlu. Olejové částice absorbuji určité vlnové délky světla, což lze detekovat a kvantifikovat.

 

Průtokoměry stlačeného vzduchu

Průtokoměry měří rychlost a objem průtoku stlačeného vzduchu v systému. Jsou klíčové pro monitorování efektivity a provozu kompresorových stanic.

Existují různé typy průtokoměrů. Ultrazvukové průtokoměry využívají vysílání a příjem ultrazvukových vln pro měření rychlosti průtoku. Vírové průtokoměry detekují víry vzniklé za překážkou v proudu vzduchu.

Termální průtokoměry měří průtok na základě rozdílu v teplotě mezi dvěma termálními senzory.

 

Zařízení pro odběr vzorků stlačeného vzduchu pro mikrobiologické zkoušky

Mikroorganismy mohou kontaminovat stlačený vzduch a představovat riziko pro některé průmyslové aplikace. Zařízení pro odběr vzorků umožňují izolovat a kvantifikovat tyto mikroorganismy.

Zařízení obvykle obsahují filtry, které zachytávají mikroorganismy, a následně jsou tyto filtry inkubovány a analyzovány. Vzorkování musí být prováděno správným způsobem, aby se zabránilo kontaminaci vzorků a získaly se přesné výsledky.

Zkušební metody ISO 8573 jsou podrobně popsány na adrese: https://kvalifikace-validace.cz/stlaceny-vzduch/. Vzhledem k tomu, že v rámci kvalifikace IQ OQ PQ může být provedeno mnoho zkoušek a celkové náklady na kvalifikaci mohou být vysoké, stojí za zvážení provést předem vlastní posouzení shody s normami řady ISO 8573, například podle následujícího kontrolního seznamu: https://kvalifikace-validace.cz/iso-8573/.

 

Závěr

Kvalita stlačeného vzduchu je klíčová pro bezpečnost, efektivitu a kvalitu mnoha průmyslových procesů. Norma ISO 8573-1 stanovuje požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu a měřicí přístroje umožňují průmyslovým podnikům tyto požadavky splňovat. Je důležité pravidelně kalibrovat a udržovat měřicí přístroje, aby poskytovaly přesné a spolehlivé výsledky.

Post Your Comment Here

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..