Fotografie: mediace

S čím je potřeba seznámit klienty před zahájením mediace

Mediace je v dnešní době již poměrně známým způsobem řešení konfliktů. I přesto na ni však přicházejí klienti, kteří o ní slyší poprvé a musí být nejprve seznámeni s jejími principy. Jaké informace by měl mediátor svým klientům před zahájením předat?

Řiďte se zákonem o mediaci

 

V zákoně mediaci je jasně definováno, s čím vším musí být klienti před zahájením mediace seznámeni. Je však nutno podotknout, že se tento zákon vztahuje pouze na zapsané mediátory.

 

Co je součástí písemné smlouvy o provedení mediace?

 

Mediace je u zapsaného mediátora vždy zahájena uzavřením písemné smlouvy o provedení mediace, což ostatně uvádí i již zmíněný zákon o mediaci.

Smlouva o provedení mediace musí mít písemnou podobu a obsahovat několik náležitostí. V prvé řadě se jedná o označení stran konfliktu a mediátora. Dále je nutné vymezit konflikt, který je předmětem mediace a stanovit výši odměny mediátora za provedenou mediaci. Zároveň musí smlouva o provedení mediace obsahovat informaci o době, po kterou má mediace probíhat, nebo ujednání o tom, že bude probíhat po dobu neurčitou.

 

O čem všem musí mediátor poučit strany konfliktu?

 

Před samotným zahájením mediace musí mediátor zúčastněné strany ještě poučit o některých informacích. Tyto skutečnosti lze přitom zahrnout i do smlouvy o provedení mediace, aby si je mohli klienti v klidu prostudovat.

A čeho všeho se poučení týká? V prvé řadě je třeba strany konfliktu poučit o postavení mediátora při mediaci a účelu a zásadách mediace. Dále je třeba je informovat o účincích smlouvy o provedení mediace a mediační dohody a sdělit jim, že mediaci mohou kdykoliv ukončit.

Poučení se dále týká výše odměny mediátora za provedenou mediaci a nákladů mediace. Na závěr nesmí chybět poučení o tom, že mediace nijak nebrání využít svá práv domáhat se dále u soudu. A že za obsah mediační dohody odpovídají jen strany mediace, nikoliv mediátor.

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

 

Post Your Comment Here

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Rolovat nahoru