Foto:úpravy fotek v Adobe photoshop online

Základem práce a úpravy fotek v Adobe Photoshop je funkce ořezávání. Nezáleží úplně na tom, zda v programu jen upravujete fotky nebo zda se přímo zabýváte jinou grafikou. Správně ořezávat fotografie by měl umět každý, kdo v tomto programu pracuje ať už profesionálně nebo jen tak pro zábavu.

Pokud vůbec nevíte, o čem je řeč nebo cítíte, že v této oblasti máte nějaké mezery, rozhodně nepřestávejte číst. Připravili jsme pro vás návod na ořez fotografie pomocí lasa nebo magické hůlky.

Základní nástroje pro úpravy fotek v Adobe Photoshop

Nejprve je třeba, abychom si představili základní nástroje pro ořezávání fotografií. V nabídce nalezneme celkem tři nástroje pro selekci: 

  1. nástroje pro výběr tvarů (obdélník, elipsa, řádek a sloupec)
  2. nástroj laso (mnohoúhelník, magnetické laso)
  3. kouzelná hůlka (rychlá selekce)

Ikonky nalezneme v horní části nabídky.

Foto:funkce na úpravy fotek v Adobe photoshop

 

U jednotlivých ikonek můžete vidět šipečky, které po rozkliknutí zobrazí rozšířenou nabídku nástrojů (zpravidla zobrazí nástroje, které jsou zde uvedené v závorce). Selekce je pro samotné ořezávání velice důležitá. Díky těmto nástrojům totiž nejprve vyberete oblast, kterou budete chtít vyjmout, odstranit nebo třeba posunout. Je velice důležité vědět, že k selekci existuje v Adobe Photoshopu více nástrojů. Každý se totiž hodí pro něco jiného. Správné zvolení nástroje vám může značně ušetřit práci.

My se na jednotlivé nástroje podíváme trochu detailněji a řekneme si, který nástroj se hodí na jakou práci.

Nástroje pro výběr tvarů

Foto úprava fotky v Adobe photoshop

Samotný název napovídá, že pomocí těchto nástrojů můžete vybírat oblasti v různých tvarech. Photoshop nabízí obdélník (čtverec), elipsu (kruh) a dále také výběr řádku nebo sloupce o velikosti jednoho pixelu.

Tento nástroj není třeba více představovat, jeho použití je dost jednoduché. Při výběru se vám navíc zobrazí i políčko, které ukazuje, jak velký váš výběr je. Je třeba také věnovat pozornost panelu voleb.

Foto:Výběr tvarů pro úpravy fotek v Adobe photoshop

 

Laso

Foto:laso

Laso je velice využívaným nástrojem pro výběr oblastí. Jeho obrovskou výhodou je skutečnost, že pomocí volného tahu můžete vybrat prakticky kteroukoliv oblast, budete chtít. Jeho využití je tedy frekventované hlavně u složitějších obrázků, kde je vyžadována vysoká přesnost. Naopak nevýhodou je, že vyžaduje hodně soustředění a pevnou ruku.

Při používání Lasa se jako první musíme zaměřit na pruh voleb. Nenabízí sice moc možností, ale je dobré seznámit se alespoň s těmi základními.

Foto: pruh voleb Adobe photoshop
pruh voleb Adobe photoshop

Jako první nabízí pruh voleb 4 ikonky čtverečků. Každý z nich nabízí jednu možnost výběru.

  1. nový výběr
  2. přidat k výběru
  3. odečíst od výběru
  4. průsečík s výběrem

Funkce Anti-alias (vyhlazení) se eliminuje vznik tzv. žebříkového efektu, který se může vytvořit, ořezáváte-li obrázek přesně po pixelech.

Další funkcí je pak Feather (prolnutí okraje). Jde o funkci, která dokáže minimalizovat nepřesnosti v ořezávání. Feather lze nastavit v rozmezí 0-1000 pixelů. Čím vyšší hodnota je, tím většího prolnutí dosáhneme. Upozorňujeme však na to, že jde o prolínání okrajů, pokud je tedy nastavena vyšší hodnota, dojde k rozostření okrajů.

Na horních dvou obrázcích vidíte rozdíl, když je Feather nastavený na 0 (vlevo) nebo 50 (vpravo), na dolních obrázcích pak vidíte, jak se to projeví v okrajích.

Foto: upravy fotek v programu adobe photoshop
(na horních dvou obrázcích vidíte rozdíl, když je Feather nastavený na 0 (vlevo) nebo 50 (vpravo), na dolních obrázcích pak vidíte, jak se to projeví v okrajích)

Použití samotného Lasa je potom jednoduché, stačí jím obkreslit oblast, kterou chcete vybrat. Jak ale říkáme, je třeba mít pevnou ruku a někdy i pevné nervy.

Polygální laso

Foto: Polygonální laso Adobe photoshop Polygonální laso se vyznačuje tím, že k výběru dochází nikoliv tahem myši, ale jednotlivými kliknutími. Mezi jednotlivými kliknutími se vždy utvoří rovná čára, která vytváří výběr. Jak můžete vidět na obrázku níž, toto laso vytváří efekt tzv. vystřihovánek. Pokud se ale budete soustředit, a klikat pečlivě (tzn., budete dělat malé tahy), dá se s tímto nástrojem ořezávat dost přesně.

Foto:Ořez polygálním lasem
Ořez polygálním lasem

Magnetické laso

MFoto: Polygonální laso Adobe photoshopagnetické laso vám může dost usnadnit práci. Jeho podstata tkví v tom, že automaticky tvoří body po obvodu objektu, který chcete výběrem oříznout. Samozřejmě, čím přehlednější obrázek je, tím jednodušší je použití tohoto nástroje. Pokud si dáte práci, lze pomocí Magnetického lasa dosáhnout přesných a dobře vypadajících výsledků.

Foto:ořez magnetickým lasem
ořez magnetickým lasem

Kouzelná hůlka

Foto: kouzelná hůlkaPodstatou kouzelné hůlky je, že dokáže vybrat celou oblast na základě barevné podobnosti (klidně i několik odstínů), a to bez nutnosti jejího obkreslování. Patří do skupiny nástrojů, kterou nazýváme Rychlé výběry. Skvěle se tedy hodí například pro odstraňování jednobarevného pozadí. Kouzelnou hůlku rozhodně nepoužívejte na složité obrázky. V tomto případě by vám práci spíš přidala.

Než však začneme cokoliv tvořit, stejně jako u předchozích nástrojů je i zde nejprve třeba zaměřit pozornost na pruh voleb a Kouzelnou hůlku nastavit podle představ.

Foto: úprava fotek v Adobe photoshop

Jak již víte, 4 ikonky čtverečků určují samotný výběr (nový výběr, přidat k výběru, odečíst od výběru, průsečík s výběrem). Doporučujeme zaškrtnout Anti-alias (vyhlazení) – někdy totiž kouzelná hůlka vybere jednotlivé pixely tak, že tvoří tzv. žebříkový efekt, kterému se pomocí této funkce vyhnete. Za zmínku také stojí funkce Sample All Layers, která určuje, zda bude kouzelná hůlka pracovat jen na aktuální vrstvě, nebo do selekce zahrne všechny vrstvy.

Velice důležitá je funkce Tolerance. Určuje, jak velká bude škála odstínů barvy, kterou kouzelná hůlka vybere. Toleranci lze nastavit v rozmezí 0-255, kdy 255 jsou prakticky všechny odstíny barev. Určení správné Tolerance je důležité pro správné a detailní oříznutí obrázku.

FOTo:úprava fotky v Adobe photoshop
(vlevo vidíte hodnotu Tolerance 20, vpravo vidíte hodnotu Tolerance 80)

Pozornost věnujte také funkci Contiguous. Jde totiž o funkci, která dokáže vybrat i sousední pixely, které mají stejný odstín a vejdou se do tolerance. Na obrázku níže vidíte rozdíl mezi zapnutou/vypnutou funkcí Contiguous.

Foto: ˇuprava fotek online
(vlevo vidíte zapnutou funkci Contiguous, vpravo vidíte vypnutou funkci Contiguous)

Jak již bylo zmíněno výše, Kouzelná hůlka se hodí pro jednoduché obrázky. Za pomocí tohoto nástroje snadno změníte barvu nebo odstraníte pozadí.

Foto:úprava fotek online

Rychlý výběr

Foto: online úprava fotek zdarma

Rychlý výběr funguje na stejném principu jako Kouzelná hůlka s tím rozdílem, že vybírá jen jednotlivé odstíny barev, avšak opakovaným klikáním na jednotlivé plochy obrázku se výběr může rozšiřovat (popř. i zužovat).

Podíváme-li se na pruh voleb, uvidíme 3 ikonky štětců (nový výběr, přidat do výběru, odebrat z výběru), vedle lze nastavit velikost výběru, jeho ostrost a další. Nechybí ani funkce Select all layers a nově se zde setkáváme s funkcí Auto-Enhance, která automaticky rozšiřuje výběr dle daných odstínů.

Foto: online úprava fotek zdarma

Tento nástroj se podobně jako Kouzelná hůlka hodí pro jednodušší obrázky, ale díky možnosti přidávat nebo odebírat vybrané oblasti je rozsah jejího využití obrovský. Oproti Kouzelné hůlce je velkou výhodou skutečnost, že nástroj Rychlý výběr není omezen jen na určitou barvu.

Foto: online úprava fotek
(na obrázku můžete vidět, jak lze přidávat vybrané oblasti)

Podívejte se na ukázkové video

2019-11-24

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.