fbpx
ja na BOZP dokumentaci

Znáte povinnosti vyplývající z BOZP a víte, jak na BOZP dokumentaci?

Snad každému je známý pojem BOZP. Všichni jsme se s tímto pojmem již setkali v práci a kdo ne, jistě ho to čeká. Téměř každý zaměstnavatel má povinnost vypracovat dokumentaci BOZP. Co musí jednotlivé směrnice obsahovat a kdo má tuto povinnost?

O BOZP se pravděpodobně zajímají všichni v začátcích svého podnikání. Jde jen o nošení reflexních vest a přilb na staveništi nebo se jedná i o další povinnosti? Týká se mě ta povinnost vůbec?

 

Povinnost mít BOZP dokumentaci platí pro:

Ze zákona platí, že dokumentace BOZP je jednou ze základních vnitřních předpisů (směrnic) firem. Týká se všech právnických (s.r.o., a.s., atd.)  i podnikajících fyzických osob (OSVČ).

Povinnost zpracovávat tuto dokumentaci platí pro každého zaměstnavatele, který zaměstnává alespoň 1 zaměstnance. Počítají se i lidé zaměstnaní na dohodu či firmy, které zaměstnávají jen své jednatele.

BOZP dokumentaci nemusí vypracovávat pouze:

 • živnostníci s 0 počtem zaměstnanců
 • jednatelé s.r.o. firem, kteří ve firmě působí pouze na základě smlouvy o výkoně funkce a nemají žádné zaměstnance.

 

Kdo BOZP dokumentaci zpracovává?

Směrnice BOZP vytváří zpravidla bezpečnostní technik nebo autorizovaný bezpečnostní technik. Obsah směrnic je nutné vždy jednou za rok a při každé změně organizace práce, která by na bezpečnost a zdraví zaměstnanců mohla mít vliv, aktualizovat.

Zákon nenařizuje, aby dokumentaci vypracovával právě bezpečnostní technik. Zaměstnavatel si ji může vypracovat i sám nebo využít vzory na internetu.

Bezpečnostní technik může být zaměstnancem firmy, ale i externí specializovaný dodavatel. Bezpečnostní technik by měl mít:

 • ukončené střední nebo střední odborné vzdělání,
 • absolvovanou odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • osvědčení o odborné způsobilosti.

Dokumentace se vždy odvíjí od velikosti firmy, počtu zaměstnanců a profesního zaměření, možných rizik a jejich velikosti. Vždy musí být individuální a specifická pro podmínky každé firmy.

 

Obsah BOZP dokumentace

Obsah dokumentace logicky souvisí s druhem činností a zaměření prací.

Každá směrnice musí obsahovat:

 • definici základních pojmů (např. definice rizika, prevence atd.),
 • seznam zkratek včetně významu,
 • seznam použitých právních předpisů,
 • účel dané směrnice, tj. důvod zpracování směrnice,
 • oblast působnosti, tj. vymezení pracovních pozic, osob, pracovišť, kterých se dokument týká.

jak na BOZP dokumentaci

Základní BOZP dokumentace:

 • směrnice definující BOZP politiku na pracovišti,
 • traumatologický plán,
 • směrnice pro pracovní úrazy s evidencí úrazů, nebezpečných události a evidencí nemocí z povolání / ohrožení nemocí z povolání,
 • školení BOZP,
 • směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP).

Tyto směrnice se týkají téměř všech firem. Další směrnice se vypracovávají až na základě konkrétní firmy.

 

Povinnosti BOZP

Zamyšlení a inspirace k pracovnímu výkonu nás vede k povinnostem, které z BOZP vyplývají. Zde je seznam 15 povinností kterým s žádná z firem nevyhne:

 1. Velikost organizacedo 25 zam-ců může prevenci rizik zam-tel s potřebnými znalostmi provádět sám, nad 25 zam-ců je nutné mít k prevenci rizik odborně způsobilou osobu.
 2. Zpracování a aktualizace dokumentace BOZP – pokuta právnickým osobám, které nemají zpracovanou a aktualizovanou dokumentaci BOZP, hrozí pokuta až    1 000 000 Kč.
 3. Pravidelné prověrky BOZP – měly by probíhat alespoň jednou ročně na všech pracovištích.
 4. Kategorizace prací – týká se i podnikatelských subjektů bez zaměstnanců (i OSVČ). Kategorizace umožňuje vyčlenění stavu a vlivu pracovního prostředí na zaměstnance a případných rizik.
 5. Registr rizik – určuje pravděpodobnost výskytu nejrůznějších rizik. Vyžaduje předchozí analýzu a pravidelnou aktualizaci.
 6. Pracovnělékařské prohlídky – smluvní lékař provádí vstupní, periodické ale i výstupní prohlídky.
 7. Zajištění BOZP pro každého zaměstnance
 8. Pravidelné školení BOZP – povinnost provádět vstupní školení každého zam-ce a následně doškolování dle uvážení zam-tele.
 9. Seznámení nových pracovníků s právními předpisy – po přijetí nového zam-ce je nutné neprodleně provést seznámení s pracovněprávními předpisy, smlouvou, pracovním řádem atd.
 10. Evidence a hlášení pracovních úrazů – nutnost vyšetřit, evidovat a bezodkladně nahlásit jakýkoliv pracovní úraz, který způsobil smrt, hospitalizaci delší než 5 dnů, pracovní neschopnost delší než 3 dny (hlásit do 5. dne následující měsíce).
 11. Neustálé hledání a identifikace nebezpečných faktorů
 12. Zam-nec nesmí vykonávat zakázané práce – zam-tel má povinnost tuto skutečnost zajistit. To platí i pro práce, které by zam-nec neměl vykonávat ze zdravotních důvodů či pro nedostatečné schopnosti.
 13. Doklady o dodržování technických bezpečnostních podmínek – ke každému stroji, spotřebiči, či jakémukoliv zařízení používanému na pracovišti.
 14. Osobní ochranné pomůcky pro každého zaměstnance (OOPP)
 15. Seznam zakázaných prací pro ženy a mladistvé

 

Povinnosti z požární ochrany (PO)

Určité povinnosti zaměstnavatelům vyplývají i z oblasti požární ochrany, která velmi úzce s BOZP souvisí. Často bývá školena dohromady a platí zde podobné podmínky pro vedení dokumentace. Zde je seznam 6 povinností vyplývající z PO:

 1. Zařazení podnikatelské činnosti do požárního nebezpečí – předpis č. 133/1985 Sb. zákona o požární ochraně člení činnosti podle požární nebezpečí.
 2. Vedení a pravidelná aktualizace dokumentace požární ochrany
 3. Požární kniha – k vedení záznamů o všech skutečnostech týkající se požární ochrany
 4. Poplachové směrnice – stanovují činnost zam-ců a dalších osob v případě vzniku požáru.
 5. Preventivní požární prohlídky
 6. Přehled a revize prostředků požární ochrany

Kohoutová Klára

 

Post Your Comment Here

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..